Show More

 מיתוג סניפי רשת עדן

קביעת אסטרטגית המיתוג להגדשת חווית הקניה החושית: צבע, ריח, מגע, וגם את היתרון הבריאותי. ליווי המותג ושמירת הקו כלל את אפיקי הדפוס, השילוט, האריזה, המדיה וכל אפליקציה אחרת. 

במסגרת רכישת מגה 51% במניות עדן התחילו להופיע סניפים של עדן בחנויות של מגה. "נקודת בריאות" הם המתחמים החדשים של עדן בתוך סניפי מגה בעיר.

מיתוג אריזות מוצרים למותג הבית

סניף עדן טבע מרקט, בתוך חנות מגה במרכז קסטרא בחיפה

Show More

עיצוב קירות לדוכן חברת סופרגום

בתערוכת טכנולוגיה ירוקה בהאנגר 1

בגני התערוכה

Show More

עיצוב קירות לתערוכת חלל

עיצוב קירות חוויתיים לתערוכת החלל -

ספייס מאניה, בהאנגר 11, קיץ 2013.

קירות שליוו את המבקרים לאורך התערוכה.

Show More

עיצוב קירות לחברת שטאנג

האנגר 1, תערוכת טכנולגיות מים,

גני התערוכה