top of page

 מיתוג סניפי רשת עדן

קביעת אסטרטגית המיתוג להגדשת חווית הקניה החושית: צבע, ריח, מגע, וגם את היתרון הבריאותי. ליווי המותג ושמירת הקו כלל את אפיקי הדפוס, השילוט, האריזה, המדיה וכל אפליקציה אחרת. 

במסגרת רכישת מגה 51% במניות עדן התחילו להופיע סניפים של עדן בחנויות של מגה. "נקודת בריאות" הם המתחמים החדשים של עדן בתוך סניפי מגה בעיר.

מיתוג אריזות מוצרים למותג הבית

סניף עדן טבע מרקט, בתוך חנות מגה במרכז קסטרא בחיפה

עיצוב קירות לדוכן חברת סופרגום

בתערוכת טכנולוגיה ירוקה בהאנגר 1

בגני התערוכה

עיצוב קירות לתערוכת חלל

עיצוב קירות חוויתיים לתערוכת החלל -

ספייס מאניה, בהאנגר 11, קיץ 2013.

קירות שליוו את המבקרים לאורך התערוכה.

עיצוב קירות לחברת שטאנג

האנגר 1, תערוכת טכנולגיות מים,

גני התערוכה

bottom of page